• Nombre de visites :
  • 1795
  • 11/12/2011
  • Date :

Le Thaghalaine sous la plume de l’Imam Khomeyni (1)

coran

قالَ رسولُ الله ـ صلَّي‌الله عليه‌ و آله‌ و سلَّم‌: اِنّي‌ تاركٌ فيكُمُ الثّقلَينِ كتابَ اللهِ و عترتي‌ اهلَ بيتي‌؛ فإِنَّهُما لَنْ يفْتَرِقا حَتّي‌ يرِدَا عَلَي الْحَوضَ.

الحمدُلله و سُبحانَكَ؛ اللّهُمَّ صلِّ علي‌ محمدٍ و آلهِ مظاهر جمالِك‌ و جلالِك‌ و خزائنِ اسرارِ كتابِكَ الذي‌ تجلّي‌ فيه‌ الاَحديه بِجميعِ أسمائكَ حتّي‌ المُسْتَأْثَرِ منها الّذي‌ لايعْلَمُهُ غَيرُك‌؛ و اللَّعنُ علي‌ ظالِميهم‌ اصلِ الشَجَره الخَبيثه.

و بعد، اينجانب‌ مناسب‌ مي‌دانم‌ كه‌ شمه‌اي‌ كوتاه‌ و قاصر در باب‌ «ثقلين‌» تذكر دهم‌؛ نه‌ از حيث‌ مقامات‌ غيبي‌ و معنوي‌ و عرفاني‌، كه‌ قلم‌ مثل‌ مني‌ عاجز است‌ از جسارت‌ در مرتبه‌اي‌ كه‌ عرفان‌ آن‌ بر تمام‌ دايرة‌ وجود، از ملك‌ تا ملكوت‌ اعلي‌ و از آنجا تا لاهوت‌ و آنچه‌ در فهم‌ من‌ و تو نايد، سنگين‌ و تحمل‌ آن‌ فوق‌ طاقت‌، اگر نگويم‌ ممتنع‌ است‌؛ و نه‌ از آنچه‌ بر بشريت‌ گذشته‌ است‌، از مهجور بودن‌ از حقايق‌ مقام‌ والاي‌ «ثقل‌ اكبر» و «ثقل‌ كبير» كه‌ از هر چيز اكبر است‌ جز ثقل‌ اكبر كه‌ اكبر مطلق‌ است‌؛ و نه‌ از آنچه‌ گذشته‌ است‌ بر اين‌ دو ثقل‌ از دشمنان‌ خدا و طاغوتيان‌ بازيگر كه‌ شمارش‌ آن‌ براي‌ مثل‌ مني‌ ميسر نيست‌ با قصور اطلاع‌ و وقت‌ محدود؛ بلكه‌ مناسب‌ ديدم‌ اشاره‌اي‌ گذرا و بسيار كوتاه‌ از آنچه‌ بر اين‌ دو ثقل‌ گذشته‌ است‌ بنمايم‌.

"Le Prophète de Dieu, que le salut de Dieu soit sur lui et ses descendants, a dit: "Je vous laisse deux trésors, le Livre de Dieu et les membres de ma famille. Ces deux dépôts seront inséparables afin qu’ils entrent avec moi dans le bassin de kowsar."

   "Louange et gloire à Dieu (1)! O Dieu, que Ta bénédiction et Ta bienveillance soient sur Mohammad et sur sa famille qui illustrent Ta grandeur et Ta magnificence et en qui sont déposés les secrets de Ton livre, dans lequel sont cités tous les noms reflétant Ton Unicité, même les noms que Tu T’es réservés et que nul autre que Toi ne connaît. Maudits soient ceux qui leur ont fait du tort et qui sont les racines de tous les maux."

   Je considère qu’il est opportun de rappeler succinctement quelques points sur le Thaghalaine (2) non pas sur les aspects invisibles, spirituels et gnostiques (3), parce qu’une plume comme la mienne ne saurait entreprendre la description de la connaissance qui englobe tout l’Univers, du monde matériel(4) au monde supérieur (5) et de la, a celui de Lãhoute (6) et  ce  que  vous  et  moi  ne  pouvons  imaginer,   la compréhension en étant au-dessus de nos capacités et difficile, je dirais même impossible. Je ne veux pas non plus parler de ce que l’humanité a connu en raison de son éloignement des éminentes vérités du plus grand Thèghle(7), du grand Thèghle(8) supérieur à tout, sauf au plus grand Thèghle qui est au-delà de tout, ni de ce qu’ils ont subi tous les deux de la part des ennemis de Dieu et des gens du Tãghoute (9): il est impossible pour quelqu’un comme moi, avec le peu de savoir et de temps dont je dispose, de les énumérer. J’ai trouvé opportun de faire seulement une courte allusion à ce qu’ont subi ces deux "Thèghle".

Notes:

1. C’est de tradition très ancienne des grands de la religion de commencer toute parole et tout discours par le nom du Très Haut.

C’est pour cela qu’avant de commencer un sujet ou un discours, les orateurs et les écrivains islamiques saluent Mohammad et sa famille après avoir rappelé le nom du Très Puissant, Sa Clémence et Sa Miséricorde; ensuite, ils introduisent leurs œuvres par un propos ou une expression en rapport avec le sujet.

    Ici, Imam (que le salut de Dieu soit sur Lui) commence aussi son sujet par une invocation en rapport avec son propos après avoir rappelé le hadith de Thaghalaine.

2."Thaghalainc" signifie deux "Thèghle". Selon l’explication des hadiths et l’interprétation du saint Coran, Thèghle revêt plusieurs significations: lourds héritages, une chose énorme, une chose pesante, un objet de valeur, unique et coûteux, un dépôt, etc.... Et dans le hadith de Thaghalaine, il signifie "le Coran" et "la famille du Prophète".

3. Irfan  (gnose): "Connaître, connaître Dieu et la théologie" c’est ce que signifie Irfan. Mais selon les sciences divines, "Irfan" en tant qu’un appareil scientifique et culturel, comporte deux parties: Irfan théorique et Irfan pratique.

   Irfan théorique parle de Dieu, du monde et de l’homme. Irfan pratique débat des relations et des devoirs de l’homme envers Dieu, envers le monde et envers lui-même.

4. Les biens (le  monde matériel): Ce qui préoccupe le plus la philosophie, c’est de connaître les mondes existants. La philosophie démontre l’existence de certains mondes, comme celui du monde naturel visible et sensible que l’homme voit et sent par les yeux et les autres sens. Imam nomme ce monde naturel: le royaume.

5. Le  monde supérieur: Les philosophes et les savants ont montré l’existence d’un monde qui se situe entre le monde naturel (les biens) et le monde divin (Dieu). Ce monde dénué de la matière, du temps et de l’espace, est de manière absolue, "le royaume céleste".

   Selon les savants et les gnoses, et selon les principes islamiques, il y a deux degrés dans le royaume céleste: le degré supérieur et le degré inférieur.

Le degré supérieur fait référence au "céleste supérieur" c’est-à-dire, où naquit la "raison" (l’homme). Le degré inférieur correspond au "céleste inférieur" c’est-à dire au monde de l’exemple (l’imagination).

6."Lãhoute" signifie "l’essence du Tout Puissant", insaisissable par le sens mais démontrable par une argumentation et une démonstration logiques; il est considéré comme le monde le plus parfait puisque l’essence divine englobe toutes les caractéristiques parfaites.

7. Le  plus grand Thèghle (poids): Selon le hadith de Thaghalaine, expliqué et interprété par les savants et les connaisseurs des hadiths, le Coran est le plus grand Thèghle.

8. Le grand Thèghle: C’est la famille du Messager de Dieu, des Imams innocents.

9. "Les gens du tãghoute" signifie les adeptes de Tãghoute". 

   "Tãghoute" est utilisé huit fois dans le Coran et c’est le nom d’une idole de la tribu de Qoraish à l’ère préislamique. On attribue aussi ce nom â Satan.

D’après la plupart des interprètes, on attribue le terme "Tãghoute" à toute idole, toute chose ou personne qui empêche l’homme de bien faire ou qui le pousse dans l’obscurité ou dans l’égarement. Le "Tãghoute", c’est le soulèvement contre toute œuvre bonne, toute valeur honorable.

Une partie du dernier message de l’Imam Khomeyni

Articles Relatifs:

Certains points importants du hadith de "Thaghalaine"

La perfection des idées coraniques

L’inimitabilité du Saint Coran

Les conditions pour comprendre le Coran 

Les mérites de la récitation de la Sourate de Croyant

  • Imprimer

    Envoyer à un ami

    Commenter (0)