• Nombre de visites :
  • 729
  • 24/4/2012
  • Date :

L’importance de la grandiose Révolution Islamique

imam khomeyni

اهميت‌ انقلاب‌ شكوهمند اسلامي‌ كه‌ دستاورد ميليونها انسان‌ ارزشمند و هزاران‌ شهيد جاويد آن‌ و آسيب‌ ديدگان‌ عزيز، اين‌ شهيدان‌ زنده‌ است‌ و مورد اميد ميليونها مسلمانان‌ و مستضعفان‌ جهان‌ است‌، به‌ قدري‌ است‌ كه‌ ارزيابي‌ آن‌ از عهدة‌ قلم‌ و بيان‌ والاتر و برتر است‌.

   اينجانب‌، روح‌الله موسوي‌ خميني‌ كه‌ از كرم‌ عظيم‌ خداوند متعال‌ با همة‌ خطايا مأيوس‌ نيستم‌ و زاد راه‌ پرخطرم‌ همان‌ دلبستگي‌ به‌ كرم‌ كريم‌ مطلق‌ است‌، به‌ عنوان‌ يك‌ نفر طلبة‌ حقير كه‌ همچون‌ ديگر برادران‌ ايماني‌ اميد به‌ اين‌ انقلاب‌ و بقاي‌ دستاوردهاي‌ آن‌ و به‌ ثمر رسيدن‌ هرچه‌ بيشتر آن‌ دارم‌، به‌ عنوان‌ وصيت‌ به‌ نسل‌ حاضر و نسلهاي‌ عزيز آينده‌ مطالبي‌ هر چند تكراري‌ عرض‌ مي‌نمايم‌. و از خداوند بخشاينده‌ مي‌خواهم‌ كه‌ خلوص‌ نيت‌ در اين‌ تذكرات‌ عنايت‌ فرمايد.

ما مي‌دانيم‌ كه‌ اين‌ انقلاب‌ بزرگ‌ كه‌ دست‌ جهانخواران‌ و ستمگران‌ را از ايران‌ بزرگ‌ كوتاه‌ كرد، با تأييدات‌ غيبي‌ الهي‌ پيروز گرديد.

   اگر نبود دست‌ تواناي‌ خداوند امكان‌ نداشت‌ يك‌ جمعيت‌ 36 ميليوني‌ با آن‌ تبليغات‌ ضداسلامي‌ و ضد روحاني‌ خصوص‌ در اين‌ صد سال‌ اخير و با آن‌ تفرقه‌افكنيهاي‌ بي حساب‌ قلمداران‌ و زبان‌ مُزدان‌ در مطبوعات‌ و سخنرانيها و مجالس‌ و محافل‌ ضداسلامي‌ و ضدملي‌ به‌ صورت‌ مليت‌، و آنهمه‌ شعرها و بذله‌گوييها، و آنهمه‌ مراكز عياشي‌ و فحشا و قمار و مسكرات‌ و مواد مخدره‌ كه‌ همه‌ و همه‌ براي‌ كشيدن‌ نسل‌ جوان‌ فعال‌ كه‌ بايد در راه‌ پيشرفت‌ و تعالي‌ و ترقي‌ ميهن‌ عزيز خود فعاليت‌ نمايند، به‌ فساد و بي‌تفاوتي‌ در پيشامدهاي‌ خائنانه‌، كه‌ به‌ دست‌ شاه‌ فاسد و پدر بي‌فرهنگش‌ و دولتها و مجالس‌ فرمايشي‌ كه‌ از طرف‌ سفارتخانه‌هاي‌ قدرتمندان‌ بر ملت‌ تحميل‌ مي‌شد، و از همه‌ بدتر وضع‌ دانشگاهها و دبيرستانها و مراكز آموزشي‌ كه‌ مقدرات‌ كشور به‌ دست‌ آنان‌ سپرده‌ مي‌شد، با به‌ كار گرفتن‌ معلمان‌ و استادان‌ غربزده‌ يا شرقزدة‌ صددرصد مخالف‌ اسلام‌ و فرهنگ‌ اسلامي‌ بلكه‌ ملي‌ صحيح‌، با نام‌ «مليت‌» و «ملي‌گرايي‌»، گرچه‌ در بين‌ آنان‌ مرداني‌ متعهد و دلسوز بودند، لكن‌ با اقليت‌ فاحش‌ آنان‌ و در تنگنا قرار دادنشان‌ كار مثبتي‌ نمي‌توانستند انجام‌ دهند و با اينهمه‌ و دهها مسائل‌ ديگر، از آن‌ جمله‌ به‌ انزوا و عزلت‌ كشيدن‌ روحانيان‌ و با قدرت‌ تبليغاتْ به‌ انحراف‌ فكري‌ كشيدن‌ بسياري‌ از آنان‌، ممكن‌ نبود اين‌ ملت‌ با اين‌ وضعيت‌ يكپارچه‌ قيام‌ كنند و در سرتاسر كشور با ايدة‌ واحد و فرياد «الله اكبر» و فداكاريهاي‌ حيرت‌آور و معجزه‌آسا تمام‌ قدرتهاي‌ داخل‌ و خارج‌ را كنار زده‌ و خودْ مقدرات‌ كشور را به‌ دست‌ گيرد. بنابراين‌ شك‌ نبايد كرد كه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ از همة‌ انقلابها جدا است‌: هم‌ در پيدايش‌ و هم‌ در كيفيت‌ مبارزه‌ و هم‌ در انگيزة‌ انقلاب‌ و قيام‌. و ترديد نيست‌ كه‌ اين‌ يك‌ تحفة‌ الهي‌ و هدية‌ غيبي‌ بوده‌ كه‌ از جانب‌ خداوند منان‌ بر اين‌ ملت‌ مظلوم‌ غارتزده‌ عنايت‌ شده‌ است‌.

L’importance de la grandiose Révolution Islamique, accomplie grâce aux efforts de millions d’hommes valeureux, de milliers de martyres éternels et mutilés, - ces chers martyres restés vivants et en qui des millions de musulmans et de déshérités du mondes ont placé leur espoirs, est si grande que pour le décrire et la mettre en valeur, il faudrait une plume plus habile et un style plus éloquent.

   Moi, Ruhollãh Moussavi Al-Khomeyni, qui malgré toutes mes fautes, ne désespère pas de l’indulgence divine, et qui, guidé seulement par l’amour de la grâce divine, en tant qu’un modeste talaba comme mes autres frères en religion, ai placé mon espoir en cette Révolution, en la pérennité de ses acquis et en ses fruits de plus en plus nombreux, j’ai quelques propos à réitérer dans mon testament aux générations présentes et futures. Je demande à Dieu Miséricordieux de m’accorder d’être sincères dans mon rappel.

Nous savons que cette grande Révolution, qui a mis fin à la mainmise des pilleurs et des iniques sur le grand pays d’Iran a obtenu la victoire grâce à l’approbation divine.

   Si ce n’était le puissant secours de Dieu, jamais une population de 36 millions d’âme n’aurait pu réaliser quoi que ce soit de positif, étant donné la propagande anti-islamique, particulièrement de ces cent dernières années, l’incalculable discorde que les hommes de plume et les orateurs ont créée dans la presse, les discours, les rassemblements anti-islamiques et anti –nationaux, sous forme de nationalismes, de poèmes, de bonne paroles, et la création d’innombrables centres de débauche, de prostitution, de jeux, de consommation d’alcool et de drogues, tous destinés à attirer la jeune et dynamique génération qui devait œuvrer dans la voie du progrès et du développement de notre chère partie, vers la corruption et l’indifférence face aux évènements pleins de traîtrise  créés par le Shah corrompu et son père inculte, les gouvernements et les assemblées représentatives imposés au peuples par les ambassades des puissants, et enfin, pire que tout, la situation des universités, des lycées et des centres d’enseignement à qui le sort du pays était confié, et qui employaient des enseignants partisans de l’Est et de l’Ouest, cent pour cent opposés non seulement à l’Islam et à la culture islamique mais aussi à l’authentique culture nationale au nom de la nation et du nationalisme, qu’ils mettaient en difficulté et ce, bien qu’il y ait parmi eux une minorité d’hommes engagés et bien-intentionnés, mais étant donné leur nombre limité et leur situation précaire, ils ne pouvaient rien faire.Avec toutes ces difficultés et des dizaines d’autres encore, dont l’isolement des religieux avec une propagande telle que la pensée de nombre d’entre eux était déviée, jamais le peuple n’aurait pu se soulever aussi massivement et écarter du pays, grâce à une idée unique, aux clameurs d’Allãho Akbar  et à une abnégation miraculeuse, tant les forces intérieures que les puissances étrangères, et prendre lui-même en main le destin du pays. Finalement, il ne fait aucune doute que, de toutes les révolutions la Républiques islamique est différent, tant dans sa genèse, que dans la qualité de sa lutte, ou dans la motivation de la révolution et du soulèvement. Il ne fait aucun doute que c’est un don caché de Dieu, offert à ce peuple opprimé et pillé.

Une partie du dernier message de l’Imam Khomeyni

Source: Imam Khomeyni, Le dernier message, Ed. Fondation pour l’édition et la publication des œuvres de l’Imam Khomeyni, Téhéran, 2010, PP.19-21.

Articles Relatifs:

Ce qui unit les musulmans 

Figh traditionnel garantit la grandeur des peuples  

Amérique impuissante devant le courageux peuple d’Iran

La fierté de l’Iran et les peuples islamiques

  • Imprimer

    Envoyer à un ami

    Commenter (0)